Сіздің капитал
нарығындағы Серіктесіңіз!

Compliance

"Халық" Тобының бірыңғай комплаенс-мәдениеті негізгі тәсілдер мен стандарттарды айқындайды, Топқа қолданылатын талаптарды, Қазақстан Республикасының заңнамасын және шет мемлекеттердің заңнамасын, сондай-ақ комплаенс саласындағы халықаралық стандарттарды сақтауды қамтамасыз етуде жұмысты ұйымдастырудың бірыңғай тұжырымдамасын қалыптастырады.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

"Halyk Finance" АҚ тиімді бақылау жүйесін ұйымдастыру мақсатында, заңсыз операцияларға және қылмыстық кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты қызметке тартылған қызметтерді пайдаланудың алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдайды (КЖ/ТҚҚ).

"Halyk Finance" АҚ қаржы мониторингі субъектісі ретінде Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ туралы заңнамасының, Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органдарының заңға тәуелді актілерінің, КЖ/ТҚҚ саласындағы халықаралық ұйымдардың стандарттары мен ұсынымдарының талаптарын сақтауды жүзеге асырады.

FATCA

Америка Құрама Штаттарының "Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" заңы халықаралық инвестициялық тетіктерді тарта отырып, АҚШ азаматтары мен резиденттерінің салық төлеуден жалтаруының алдын алуға бағытталған.

Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA қаржы институттары АҚШ салық төлеушілерінің шоттарын анықтауы керек деген талаптарды белгілейді және олар туралы ақпаратты АҚШ салық қызметіне – халықаралық Revenue Service, IRS-ке ұсынуы тиіс.

"Halyk Finance " АҚ Global Intermediary Identification Number, GIIN-FQYKVF.00001.ME.398 сәйкестендіру нөмірін бере отырып, IRS интернет – ресурсында  "Қатысушы шетелдік қаржы институты (Reporting Model 1 FFI) " мәртебесінде тіркеуді жүзеге асырылды.

Инсайдерлерге АҚ "Halyk Finance"

Осы Қағидалар "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамының (бұдан әрі-Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және инсайдерлік ақпаратты құрайтын және оны Қоғамның, оның жұмыскерлерінің немесе үшінші тұлғалардың өз мүдделеріне пайдалануға жол бермейтін мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету шарттарын қамтиды.

Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Хабарламаны жазу
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
Жеке кабинетке кіру
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус