Сіздің капитал
нарығындағы Серіктесіңіз!
Басты бетКомпанияҚұпиялылық саясаты

Құпиялылық саясаты

Осы Құпиялылық саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Halyk Finance» АҚ «Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» (бұдан әрі - Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және ол Пайдаланушының қызметтерді пайдалану кезінде Қоғам ол туралы алатын жеке және басқа ақпаратты өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді.

1. Терминдердің анықтамасы

1.1. Осы құпиялылық саясатында келесі терминдер қолданылады:

1.1.1. «Компанияның акционері» - «Қазақстан Халық жинақ банкі» Акционерлік қоғамы.

1.1.2. «Компанияның қызметтері» - мобильді қосымшалар, веб-сауда платформасы, Компанияның Қызметтерін пайдаланушыларға жасалған брокерлік қызмет көрсету келісімінің аясында Қоғаммен өзара әрекеттесуге, сондай-ақ мұндай келісім жасамай-ақ, сонымен қатар Пайдаланушылар мен сондай серіктестердің арасында жасалған келісімдердің аясында өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін корпоративтік веб-сайт, соған қоса Интернет арқылы немесе мобильді құрылғының арнайы қосымшасымен (смартфон, планшет және т.б.) ақпарат алмасу және белгілі бір транзакцияларды орындау, сондай-ақ мобильді құрылғыларды пайдаланушыларға Интернет арқылы ақша аударымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін электронды төлем жүйесі. Компанияның қызметтері - бұл Қоғамның өз қызметтері, сондай-ақ Қоғам акционері көрсететін қызметтер.

1.1.3. «Жеке деректер» - тікелей немесе жанама түрде нақты немесе сәйкестендірілетін жеке тұлғаға (жеке деректердің субъктісіне) қатысты кез-келген ақпарат.

1.1.4. «Жеке деректерді өңдеу» - автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы немесе осындай құралдарды қолданбай жеке деректерді жинау, есепке алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), жуйеден алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу), иесіздендіру, оқшаулау, жою сияқты әрекеттерді жүзеге асыратын кез-келген әрекет. 

1.1.5. «Жеке деректердің құпиялылығы» бұл Қоғамға немесе жеке деректерге қол жеткізген басқа тұлғаларға жеке деректер субъектісінің келісімісіз немесе басқа да заңды негіздемелерсіз олардың таратылуына жол бермеу үшін міндетті талап.

1.1.6. «Пайдаланушы» - Интернет арқылы Қоғамның қызметтеріне қол жеткізе алатын және Қоғамның қызметтерін пайдаланатын тұлға.

1.1.7. «Пайдаланушының ақпараты» - Пайдаланушы Қоғамның қызметтерін тіркеулік жазбаны құру, тіркелу барысында пайдалану кезінде өз еркінімен беретін, сонымен қатар Қоғамның қызметтерін пайдалану процесінде автоматты түрде жіберілетін жеке ақпарат, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: қолжетімділік мүкіндігін тудыратын IP-мекен-жайы, мобильді құрылғы туралы ақпарат және т.б. Компанияның қызметтерін пайдалану кезінде келесі ақпаратты сұратуға және алуға болады:

 • Пайдаланушы туралы ақпарат. Тіркеулік жазбаны құру және / немесе тіркелу кезінде Компания Пайдаланушы туралы ақпаратты сұрайды, мысалы: ЖСН, аты-жөні, жынысы, туған жылы, тұрғылықты жері және тіркеу мекен-жайы, электрондық поштаның мекен-жайы, телефон нөмірі, жұмыс орны, лауазымы, камера арқылы жасалған фотосуреттер мен бейнелер, Пайдаланушының байланыс деректері туралы ақпарат (телефон және / немесе мекен-жай кітабы, ұялы телефондағы контактілер), сонымен қатар веб-сервер автоматты түрде жіберетін мәліметтер. Қоғам қосымша ақпаратты сұрауы мүмкін.
 • Ұялы құрылғы туралы ақпарат. Қоғам Пайдаланушылардың мобильді құрылғының моделі, операциялық жүйенің нұсқасы, құрылғының бірегей сәйкестендіргіші, сондай-ақ ұялы желі мен ұялы телефон нөмірі сияқты мобильді құрылғылар туралы мәліметтер жинайды. Сонымен қатар, құрылғы идентификаторы және ұялы телефон нөмірі Пайдаланушының тіркеулік жазбасына байлануы мүмкін.
 • Оналасқан жері туралы ақпарат. Пайдаланушының мобильді құрылғысының географиялық орналасу функциясын қолдайтын Компанияның қызметтері Компанияға ұялы құрылғы жіберген GPS (Global Positioning System) деректерін қоса, пайдаланушының нақты орналасқан жері туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.
 • Орындалу барысындағы операциялар туралы ақпарат. Қаржы құралдарымен мәмілелерді, ақпараттық операцияларды, ақша аударымдарды және басқа  операцияларды жасау кезінде, Қоғам жасалған операциялардың орыны, уақыты және соммасы туралы, төлем әдісінің түрі, сатушы және / немесе қызмет көрсетуші туралы ақпаратты, егер бар болса, операция себептерінің сипаттамасын, сондай-ақ жоғарыда аталған операцияларды орындауға байланысты басқа да ақпаратты жинайды.

2. Жалпы ережелер

2.1. Қоғамның қызметтерін пайдалануға рұқсат алу Пайдаланушылардың осы Құпиялылық саясатының ережелерімен сөзсіз келісулерін білдіреді. Қоғам Пайдаланушылардан алынған жеке ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
 
2.2. Бұл Құпиялылық саясаты Қоғамның қызметтерін пайдаланушылардан сұрауға болатын мәліметтер тізімін, сондай-ақ мұндай деректерді Қоғам мен басқа тұлғалардың өңдеу әдістерін анықтау мақсатында әзірленген.

2.3. Осы Құпиялылық Саясаты сонымен бірге Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін сұрауға немесе ашуға болатын мақсаттарды көрсетеді.

2.4. Пайдаланушылармен жеке келісімдерде басқа мақсаттар көзделуі мүмкін, олар үшін Пайдаланушылардың жеке мәліметтері сұралуы немесе жариялануы мүмкін. 

2.5. Осы Құпиялылық Саясаты сонымен қатар Пайдаланушылардың жеке ақпаратының құпиялығын сақтау үшін қолданатын негізгі сақтық шараларын белгілейді.

2.6. Осы Құпиялылық саясаты Қоғам қызметтерін Пайдаланушылардың пайдалануы нәтижесінде алған ақпаратқа қолданылады.

3. Пайдаланушылардың алатын және пайдаланатын ақпараты, сондай-ақ оны пайдалану мақсаттары

3.1. Қоғам Пайдаланушылардың ақпаратын Қоғамның қызметтерін пайдалану кезінде пайдаланушының қауіпсіздігін арттыру, жедел қорғау деңгейін арттыру, ақпаратты қорғау, Қоғамның қызметтеріне техникалық басқаруды жүзеге асыру, пайдаланушылардың операцияларын жеңілдету, сондай-ақ Қоғам қызметтерінің жұмысын талдау және жетілдіру, пайдаланушыларға Қоғам көрсететін қызметтер және Қоғам ұсынатын өнімдер туралы осы Құпиялылық саясатында немесе Қоғамның жеке қызметтерін пайдалану шарттарында көрсетілген маркетингтік мақсаттар, және тағы басқа мақсаттар үшін ақпарат беру мақсатында жинайды.

3.2. Қоғам Пайдаланушының жеке деректерін келесі мақсаттарда қолдана алады:

 • мобильді қосымшада тіркелген Пайдаланушыны брокерлік қызмет көрсету туралы жасалған келісімнің аясында, сондай-ақ мұндай келісім жасамай-ақ Қоғаммен өзара әрекеттесу кезінде сәйкестендіру.
 • Пайдаланушыға Компанияның қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету.
 • Пайдаланушымен кері байланыс орнату, оның ішінде хабарламаларды жолдау, Қоғамның қызметтерін пайдалануға қатысты сұраныстарды, қызметтерді ұсыну, Пайдаланушының сұраныстары мен қосымшаларын өңдеу.
 • Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
 • Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің нақтылығы мен толықтығын растау.
 • Транзакция жүргізу үшін тіркеулік жазбаны құру.
 • Клиенттің тапсырыстары / бұйрықтары туралы пайдаланушының хабарламалары.
 • салықты немесе салық жеңілдіктерін растау, төлемге наразы болу, төлемдерді өңдеу және алу.
 • Пайдаланушыға Қоғамның қызметтерін пайдалануға байланысты мәселелер туындаған кезде тиімді клиенттік және техникалық қолдауды ұсыну.
 • Пайдаланушыға Қоғамның өнімдері туралы жаңалықтар, арнайы ұсыныстар, жарнамалық акциялар туралы ақпарат, ақпараттық бюллетеньдер және Қоғамның атынан немесе Қоғам акционерінің атынан басқа ақпарат беру.
 • Пайдаланушыға Қоғамның және Қоғам акционерінің веб-сайттарына немесе қызметтеріне өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу мақсатында кіру құқығын беру.

4. Ақпаратты өңдеу шарттары

4.1. Пайдаланушылардың ақпаратын пайдалану кезінде Қоғам осы Құпиялылық саясатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды басшылыққа алады. Бұл Құпиялылық саясаты солардың стандарттарына сәйкес жасалған.

4.2. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу ешқандай шектеусіз, кез-келген заңды түрде, соның ішінде автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе осындай құралдарды пайдаланбастан дербес ақпараттық жүйелерде жүзеге асырылады.

5. Пайдаланушылардың ақпаратын үшінші тұлғаларға беру

5.1.    Қоғам акционермен, аффилиирленген тұлғалармен, сондай-ақ серіктестермен және осы құпиялылық саясатының 3-тарауында көрсетілген мақсаттар үшін Қоғаммен байланысты басқа компаниялармен Пайдаланушылардың ақпаратын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, алмасуға құқылы. Сонымен бірге, Қоғам Пайдаланушылардың ақпаратына қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Саясаттың сақталуын жоғарыда аталған ақпарат алушылардың тиісті қорғау деңгейіне сай болуына кепілдік бере алатын тиісті келісімдер жасасу арқылы қамтамасыз етеді.  

5.2. Қоғам Пайдаланушылардың ақпаратын Қоғаммен байланысты емес компанияларға және жеке тұлғаларға бермейді, Пайдаланушы бұған келіскен жағдайды қоспағанда.

5.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның Пайдаланушылардың ақпаратын компанияларға және Қоғаммен байланысты емес жеке тұлғаларға, соның ішінде басқа пайдаланушыларға беру үшін Пайдаланушының қосымша келісімі сұралады.

5.4. Қоғам серіктестерге Қоғам қызметін пайдаланушылардың жалпыланған анонимді мәліметтерін ұсына алады (мысалы, статистикалық, аналитикалық және басқа зерттеулер жүргізу үшін). Пайдаланушылардың ақпаратын Қазақстан Республикасынан тыс жерге беру кезінде, Қоғам ақпарат алушылардың тиісті қорғау деңгейіне сай келетіндігіне кепілдік беретін келісімдер жасасу арқылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Пайдаланушылардың ақпаратына қатысты осы Саясаттың сақталуын қамтамасыз етеді.

6. Ақпараттың құпиялығын сақтау үшін қолданылатын қауіпсіздік шаралары

6.1. Қоғам Пайдаланушылардың ақпаратына рұқсатсыз қол жеткізу, өзгерту, жариялау немесе жою, сондай-ақ басқа да заңсыз пайдаланудың түрлерінен қауіпсіздігін және қорғалуын қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қолданады.

6.2. Атап айтқанда, Қоғам мүліктерді ұрлау, фишинг және басқа да алаяқтық мақсаттары үшін Қоғамның жүйелеріне рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін деректерді жинау, сақтау және өндеу әдістерін үнемі жетілдіріп отырады, физикалық қауіпсіздік шараларын қоса алғанда. 

6.3. Сонымен қатар, Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпиялылық саласындағы қатаң шарттық міндеттемелерді (оларды бұзу үшін жауапкершілік пен айыппұлдар қарастырылған) ескере отырып қызметкерлерге, мердігерлерге және агенттерге Пайдаланушылардың ақпаратына қол жетімділікті шектейді.

6.4. Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарына тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіптер бойынша ғана берілуі мүмкін.

6.5. Пайдаланушылардың жеке деректері жоғалған немесе жария болған жағдайда, Қоғам Пайдаланушыға жеке деректердің жоғалуы немесе жариялануы туралы хабарлайды.

6.6. Қоғам Пайдаланушымен бірге Пайдаланушының жеке деректерін жоғалту немесе жариялау нәтижесінде болатын шығындардың немесе басқа да жағымсыз салдардың алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қолданады. Қоғамның қызметтерін пайдаланудың қауіпсіздігі үшін Қоғам Пайдаланушыға келесі ұсыныстарды ұстануды ұсынады:

 • Пайдаланушы логин бен құпиясөз сияқты тіркеулік жазба деректерін үшінші тұлғалардан құпия түрде сақтауы керек.
 • Пайдаланушы өзінің тіркеулік жазбасын заңсыз пайдалануға күдік туындаған кез келген жағдай туралы Қоғамға дереу хабарлауға міндеттенеді.

6.7. Пайдаланушының Қоғамның ұсыныстарына сәйкестігі Қоғамға ұсынылатын ақпараттың, оның ішінде Пайдаланушының банктік карточкасының деректемелерін (немесе басқа электронды төлем құралдары) және басқа да деректердің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ банктік картаның (немесе басқа электронды төлем құралдарының) көмегімен операцияларды жүргізу кезінде ықтимал қауіптерді азайтуға мүмкіндік береді. ) тауарлар мен қызметтерге, оның ішінде Интернет арқылы қолма-қол ақшасыз төлем үшін.

7. Жауапкершілік

7.1. Осы Құпиялылық саясаты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған Қоғам Пайдаланушының жеке деректерді заңсыз пайдалануына байланысты келтірген залалы үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осы құпиялылық саясатынының  5.1., 6.4. және 7.2. тараптарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, жауап береді. 

7.2. Құпия ақпарат жоғалған немесе жарияланған жағдайда, Қоғам, егер бұл құпия ақпарат:

 • Жоғалуына немесе ашылуына дейін қоғамдық игілікке айналған болса
 • Қоғам оны алғанға дейін үшінші тараптан алынған болса
 • Пайдаланушының келісімімен жария етілген болса, жауапты болмайды.

8. Дауларды шешу

8.1. Пайдаланушы мен Қоғамның арасындағы қатынастарға байланысты даулар бойынша сотқа жүгіну алдында міндетті түрде шағым беру керек (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс).
8.2. Шағымды алушы шағым алынған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шағым берушіні шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабардар етеді.
8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарына жіберіледі.
8.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы осы Құпиялылық саясатына және Пайдаланушы мен Қоғамның арасындағы қарым-қатынасқа қолданылады.

9. Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізу

9.1. Қоғам Пайдаланушының келісімісіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

9.2. Жаңа Құпиялылық саясаты, егер жаңа Құпиялылық саясатында өзгеше көзделмесе, Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Осы Құпиялылық саясатына қатысты кез-келген ұсыныстарды немесе сұрақтарды осы halykfinance@halykfinance.kz жолдау керек.

9.3. Егер Қоғам Құпиялылық саясатына Пайдаланушы келіспейтін қандай-да бір өзгертулер енгізсе, ол Қоғамның қызметтерін пайдалануды тоқтатуға міндетті. Қоғамның қызметтерін пайдалануды тоқтатпау фактісі Пайдаланушының Құпиялылық саясатының тиісті басылымын мақұлдауы және қабылдауы болып табылады.

9.4. Қолданыстағы Құпиялылық саясаты https://halykfinance.kz/privacy-policy/?lang=kk парағында орналастырылған.

9.5. Қоғам, өзекті мәтінмен танысу үшін Қоғамның қызметтерін Пайдаланушыларға осы Құпиялылық саясатына үнемі жүгінуді ұсынады.
 

Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Хабарламаны жазу
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
Жеке кабинетке кіру
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус