Сіздің капитал
нарығындағы Серіктесіңіз!

Жазбаша ескерту алғандығы туралы

"Halyk Finance "АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігінен жазбаша ескерту алғандығы туралы хабарлайды (04.05.2022 жылғы № 04-2-05/1021, қоғам 05.05.2022 жылы алған), оған сәйкес уәкілетті орган қоғамды Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қайталап бұзушылықты ол шығарғаннан кейін алты ай ішінде анықтаған жағдайда санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы хабардар етеді қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шешімдер туралы ақпаратты орналастыру тәртібі туралы, акционерлердің жалпы жиналысы немесе жалғыз акционер қабылдаған қаулылар.

Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Хабарламаны жазу
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
Жеке кабинетке кіру
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус