Сіздің капитал
нарығындағы Әріптесіңіз!

О привлечении АО «Halyk Finance» к административной ответственности

АО «Halyk Finance» (далее - Общество) доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о привлечении Общества к административной ответственности по части 2 статьи 265 КоАП Республики Казахстан (Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 15.03.2019 г. получено Обществом 26.03.2019 г.).

«Halyk Finance» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) барлық мүдделі тұлғаларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 265-бабыың  2-тармағы боынша қоғамдық әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты жеткізеді (2019 жылғы 15 наурыздағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы  іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы,Қоғаммен  26.03.2019 жылы алынды).

Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
EngҚазРус