Сіздің капитал
нарығындағы Әріптесіңіз!

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

  1. акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;
  2. акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: 22.02.2010 ж.;
  3. акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: 25 000 000 000,00 (жиырма бес миллиард) теңге;
  4. акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: 08.04.2019 ж. 120 000 000,00 (бір жүз жиырма миллион) ресей рублі;
  5. акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: айналым құралдарын қаржыландыру;
  6. акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 3,26 %.
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
EngҚазРус